W I kw. 2019 r. w segmencie Asseco Poland przychody grupy ze sprzedaży klientom zewnętrznym zmniejszyły się o 6,2 proc. i wyniosły 294,9 mln zł. Zysk z działalności operacyjnej spadł o 22 proc., do 43,3 mln zł, a zysk netto o 8,5 proc., do 35,3 mln zł.

O ile w sprzedaży grupy polski segment to tylko 12 proc., to wnosi on aż 44 proc. zysku Asseco Poland – według wyniku za I kw. br. Główne spółki krajowej części to Asseco Poland SA i Asseco Data Systems. Obejmuje on także m.in. DahliaMatic, ZUI Novum, SKG i Eversoft.

Wśród działań na lokalnym rynku wskazano m.in. aktywność Asseco w sektorze medycznym, gdzie spółka obserwuje coraz silniejszy trend wdrażania e-usług w związku obowiązkami regulacyjnymi. Kolejnym rozwojowym biznesem są usługi integracyjne w ramach umów ramowych z Operatorem Chmury Krajowej. Z kolei ADS zwiększa sprzedaż usług bezpieczeństwa i zaufania, jak e-podpis.

 

Rośnie sektor publiczny, chmura i cyberbezpieczeństwo

Asseco odnotowuje także ożywienie w sektorze publicznym w Polsce. Wiceprezes Marek Panek poinformował, że odnawiane są umowy utrzymania i jego zdaniem ten segment będzie bardzo mocno rósł. Dynamiczny wzrost nie tylko w kraju jest przewidywany także w obszarach chmury i bezpieczeństwa cyfrowego, gdzie grupa chce się rozwijać, w związku z trendem przechodzenia z tradycyjnej infrastruktury na usługi chmurowe wraz z integracją. Asseco ogłosiło przejęcie za 5 mln zł ComCERT, firmy specjalizującej się w doradztwie z zakresu cyberbezpieczeństwa.

Globalnie w I kwartale pierwszy raz w historii przychody grupy przekroczyły 2,4 mld zł. Fundamentem działalności Asseco pozostaje sprzedaż własnych produktów i usług, która od stycznia do marca br. wyniosła 2 mld zł, co stanowi 81 proc. przychodów. Największą sprzedaż generują: sektor przedsiębiorstw – 38 proc., bankowość i finanse – 39 proc. oraz administracja publiczna – 23 proc.

Zysk operacyjny grupy Asseco wyniósł globalnie 224,7 mln zł (+34 proc.). Zysk netto dla akcjonariuszy był wyższy o 15,5 proc. niż w I kw. ub.r., sięgając 79,6 mln zł.