Przychody Asseco Poland w segmencie polskim w IV kw. 2019 r. zmniejszyły się do 318,5 mln zł, tj. o 17 proc. rok do roku. Zysk operacyjny stopniał o 42 proc., do 27,5 mln zł.

W całym 2019 r. sprzedaż na rzecz zewnętrznych klientów w krajowym segmencie Asseco Poland sięgnęła 1,2 mld zł, co oznacza spadek o 11 proc. Zysk netto przypisany jednostce dominującej wyniósł 113,7 mln zł, tj. o 30 proc. mniej wobec 2018 r. W tej samej skali zmniejszył się zysk operacyjny, do 153,1 mln zł.

Tym samym w krajowym segmencie Asseco wypracowało 11 proc. globalnych przychodów, ale aż 35 proc. całego zysku netto grupy.

Największe przychody w kraju wypracowano w segmencie publicznym (491 mln zł) oraz w bankowości i finansach (443,5 mln zł).

W 2019 r. ponad dwukrotnie wobec 2018 r. wzrosły nakłady na prace rozwojowe, sięgając 41,4 mln zł.

W 2020 r. wyższy niż w ub.r. jest natomiast portfel zamówień w kraju – sięgnął – 987 mln zł (+13 proc. r/r/).

Segment obejmuje spółki osiągające przychody głównie na polskim rynku, są to m.in. Asseco Poland, Asseco Data Systems, DahliaMatic, ZUI Novum, SKG i GSTN Consulting.

Globalnie przychody grupy Assseco ze sprzedaży 2019 r. sięgnęły 10,67 mld zł wobec 9,33 mld zł w 2018 r., a zysk netto przypadający akcjonariuszom głównej spółki – 322,4 mln zł wobec 333,3 mln zł w 2018 r.