W Europie Środkowo-Wschodniej i krajach bałtyckich przychody Asbisu zwiększyły się o 38,06 proc. w I kw. 2013 r., do 169 mln dol. Wyniku dla Polski nie podano.

Siarhei Kostevitch, Dyrektor Generalny i Przewodniczący Rady Dyrektorów Asbis Enterprises, poinformował, że w I kw. 2013 r. spółka znacznie zwiększyła sprzedaż marek własnych –  ich udział w przychodach osiągnął ponad 17 proc. wobec 9 proc. w 2012 roku (12 proc. w IV kw. ub.r.). W lutym br. Asbis zapowiadał, że w całym 2013 r. chce niemal podwoić wpływy ze sprzedaży marek własnych, ze 160 mln do 300 mln dol. (wynik za I kw. to ponad 75 mln dol., czyli dokładnie jedna czwarta tej kwoty).

Wzrosły również przychody spółki ze sprzedaży tabletów i smartfonów innych producentów. Asbis wyraźnie postawił na urządzenia mobilne, co pokazuje porównanie wyników z początkiem 2012 r. W przypadku smartfonów (wszystkich marek) udział w przychodach Asbisu w I kw. br. osiągnął 18 proc. wobec 4 proc. w I kw. 2012 r., a dla tabletów ((wszystkich marek) – 13 proc. wobec ponad 3,5 proc. W pozostałych segmentach, za wyjątkiem dysków twardych, odnotowano spadek wpływów.

– W I kw. wypracowaliśmy już około 30 proc. zysku netto prognozowanego na cały 2013 rok. Naszym głównym celem w bieżącym roku będzie poprawa marż, rentowności oraz przepływów pieniężnych. – poinformował także Siarhei Kostevitch. 

W I kw. 2013 r. według spółki marża zysku brutto Asbisu wzrosła do 5,90 proc. z 5,27 proc. w analogicznym okresie 2012 roku, m.in. dzięki zwiększeniu sprzedaży marek własnych i zmianach w portfolio produktowym (jak zmniejszenie dystrybucji niektórych niskomarżowych produktów).