Asbis Enterprises na plusie zakończył rok 2022 na polskim rynku. W IV kw. 2022 r. sprzedaż wyniosła 26,718 mln dol. wobec 25,573 mln dol. rok wcześniej – wynika ze sprawozdania finansowego. Oznacza to wzrost o 4,5 proc. r/r, z tym że w ostatnim kwartale ub.r. dynamika wyraźnie spadła wobec III kw. 2022 r. (+15,7 proc. r/r w USD).

Co istotne, w PLN Asbis w Polsce osiągnął w IV kw. 2022 r. dwucyfrowy wzrost obrotów, o 17,3 proc. r/r. Sprzedaż sięgnęła 121,5 mln zł.

W całym 2022 r. Asbis zwiększył sprzedaż na polskim rynku o 10 proc. r/r w USD, do 85,8 mln dol.

W PLN przychody Asbisu w Polsce w 2022 r. wyniosły 383,2 mln zł wobec 302,2 mln zł, co oznacza wzrost o 26,8 proc. r/r.

Jak podaje dystrybutor, najlepiej sprzedającymi się kategoriami produktów na polskim rynku w 2022 r. były procesory, telefony i serwery.

Źródło: sprawozdanie finansowe spółki

Po wybuchu wojny na Ukrainie widać wyraźnie przesunięcie głównych biznesów Asbisu poza Rosję, która przed wojną generowała największe przychody w grupie. Udział krajów byłego ZSRR w przychodach Asbisu spadł w 2022 r. o 20,7 proc., do 52,3 proc., podczas gdy sprzedaż w Europie Środkowo-Wschodniej była praktycznie na tym samym poziomie co w 2021 r.

„Z sytuacji bardzo trudnej wyszliśmy wzmocnieni, z perspektywą rozwoju na kolejne lata. Przeorganizowaliśmy nasze rynki, koncentrując się na tych wzrostowych nieobjętych wojną, rozbudowaliśmy portfolio produktów, koncentrując się na bardziej zyskownych segmentach, rozwijamy nowe rynki, uruchomiliśmy segment robotyki, który w perspektywie kilku najbliższych lat może być wart nawet kilkaset miliardów dolarów” – komentuje Serhei Kostevitch, prezes Grupy Asbis.

W 2023 r. Asbis oczekuje wzrostu sprzedaży wobec 2022 r., w tym marek własnych i nowych biznesów, jak robotyka. Będzie koncentrować się także m.in. na dużych projektach VAD.

Blisko 10 proc. marży

Pomimo niższych przychodów w 2022 r., poprawiła się rentowność grupy. Zyski pozostały zbliżone do najlepszego wyniku w historii grupy, w 2021 r.

Marża zysku brutto na sprzedaży grupy w IV kw. 2022 r. wzrosła do 9,06 proc. z 7,53 proc. przed rokiem.