Według rady dyrektorów spółki napięta sytuacja na wschodzie negatywnie wpłynęła na rynki takie jak Rosja, która ma największy udział w przychodach Asbisu. W 2013 r. obroty dystrybutora w Rosji wyniosły 410,9 mln dol., co stanowiło ponad 21 proc. przychodów spółki. Na Ukrainę przypadało 8,5 proc. (163,7 mln dol.).

Szczegółowe wyniki za I kw. 2014 r. Asbis opublikuje 8 maja. W I kw. 2013 r. firma wypracowała na wszystkich rynkach w sumie 443,8 mln dol. przychodów i 3,34 mln dol. zysku netto.