Na skup Asbis zamierza przeznaczyć do 0,5 mln dol. Zgodnie z propozycją uchwały na walne zgromadzenie akcjonariuszy, minimalna cena zakupu to 50 gr, a maksymalna – 6 zł. Program potrwa przez rok. Akcje skupione w tym okresie pozostałyby w posiadaniu spółki najwyżej przez 2 lata od nabycia.
 
W dotychczasowym programie skupu (uchwalonym w czerwcu br.) minimalna cena akcji własnych, jakie może kupić spółka, wynosi 1 zł, ale walory Asbisu już są poniżej tej stawki (w poprzednich miesiącach sporo straciły na wartości – w ciągu pół roku ponad 60 proc.). W piątek 4 września na zakończenie notowań na warszawskiej giełdzie za akcje dystrybutora płacono 70 gr.

Spadki są związane ze słabymi wynikami spółki. W I półroczu 2015 r. Asbis Enterprises miał 19,3 mln dol. straty netto, tj. 3-krotnie więcej niż rok wcześniej, a przychody spadły o 25,1 proc. w porównaniu z I poł. 2014 r.