Na nowym stanowisku Artur Cyganek odpowiada za całą działalność firmy w regionie: rozwój kanałów dystrybucji, budowanie relacji z największymi klientami, współpracę z dystrybutorami i partnerami, pomoc partnerom i dystrybutorom w zakresie sprzedaży (pozyskiwanie kontaktów, procesów przedsprzedażowych i zawieranie transakcji), a także za wspieranie działań marketingowych dla klientów w regionie.
 
Przed przejściem do Acronisu Artur Cyganek przez 3 lata (2012—2015) był dyrektorem regionu Europy Wschodniej w AppSense. Przedtem pracował przez ponad 12 lat w Citriksie, zaczynając od stanowiska menedżera ds. partnerów i dystrybutorów w regionie Europy Wschodniej. Przez ostatnie 3 lata pracy w tej firmie był dyrektorem polskiego oddziału odpowiedzialnego za rozwój biznesowy i marketingowy.

Artur Cyganek uzyskał dwa tytuły magistra na Politechnice Wrocławskiej oraz Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.