Arrow ECS zawarł umowę na region EMEA z Cyren, dostawcą opartych na chmurze rozwiązań bezpieczeństwa. Firma ma siedziby w Izraelu i USA. Twierdzi, że z jej rozwiązań do ochrony poczty elektronicznej i sieci korzysta 1,3 mld użytkowników w 180 krajach.

Cyren działa od 1991 r. Dostarcza rozwiązania do ochrony poczty elektronicznej, sieci, ochronę punktów końcowych, IoT. Zbudowało narzędzia zabezpieczające pocztę Office 365. Rozwiązania inbox security łączą analizę zagrożeń w czasie rzeczywistym ze zautomatyzowaną reakcją na nie, firma dostarcza także narzędzia threat intelligence. Twierdzi, że 91 proc. ataków zaczyna się od phishingu.