Arrow Electronics został wybrany przez Broadcoma wyłącznym globalnym dostawcą VMware CloudHealth. Jest to platforma, która pozwala przedsiębiorstwom uprościć zarządzanie i operacje finansowe w środowiskach wielochmurowych.

Arrow informuje, iż zapewni wsparcie sprzedażowe, marketingowe i techniczne dla CloudHealth. Ma także pomagać użytkownikom w korzystaniu z platformy oferując specjalistyczną wiedzę i spersonalizowaną pomoc.

Komentując umowę prezes Global Enterprise Computing Solutions w Arrow, Eric Nowak mówi o „pogłębianiu strategicznej współpracy z Broadcom”. Koncern w listopadzie 2023 r. przejął Vmware’a za 61 mld dol.

Arrow Electronics współpracuje z ponad 210 tys. producentów i dostawców usług. W 2023 r. osiągnął ponad 37 mld dol. przychodów ze sprzedaży.