Arcus zaprojektuje, dostarczy i zainstaluje w mBanku platformę wydruku – według kontraktu zawartego 13 grudnia br. Obejmie ona 1415 urządzeń drukujących marki Kyocera, a także m.in. systemy do zarządzania i administrowania wydrukami. Mianowicie wdrożony zostanie system do zarządzania procesem przetwarzania dokumentów (skanowania, kopiowania, drukowania, zarządzania użytkownikami oraz ich uprawnieniami), jak również oprogramowanie do zarządzania infrastrukturą sprzętową. Flota maszyn drukujących, jaka zostanie zainstalowana w mBanku, obejmuje urządzenie kolorowe i mono A4 oraz A3.

W ramach umowy Arcus ma zapewnić ciągłość pracy systemu w placówkach banku (m.in. obsługę serwisową i dostarczanie materiałów eksploatacyjnych).

Wartość kontraktu to 16,6 mln zł brutto. W jego ramach gwarantowana liczba wydruków i kopii wynosi 176 mln.