Zgromadzenie akcjonariuszy APN Promise powołało członków rady nadzorczej na nową kadencję.

Zostali wybrani:

  • Jacek Rzeźniczek (przewodniczący)
  • Tomasz Lotz (wiceprzewodniczący)
  • Marzenna Paszczyk
  • Adam Car
  • Joanna Cygler

Jacek Rzeźniczek kieruje radą nadzorczą spółki od 2011 r. Zasiada też w radzie nadzorczej Silesia Fund (od 2011 r.). Poprzednio był m.in. prezesem spółek InMedica i członkiem zarządu Time Asset Management.

Tomasz Lotz jest natomiast wiceprzewodniczącym rady nadzorczej APN Promise od 2016 r. W latach 1999 – 2003 był szefem marketingu OEM w Microsofcie. Obecnie jest wspólnikiem spółki ImagineRT.

Trwa przegląd opcji strategicznych

APN Promise, firma z 30-letnią historią na polskim rynku, we wrześniu 2020 r. ogłosiła rozpoczęcie przeglądu opcji strategicznych.

Wśród możliwych wariantów jest zawarcie aliansu ze strategicznym partnerem lub partnerami, poszukiwanie inwestora lub inwestorów oraz transakcja wiążąca się ze zbyciem aktywów.

W styczniu 2021 r. główni udziałowcy APN Promise, Piotr Paszczyk i Tomasz Bator, podpisali umowę o wyłączności z podmiotem zainteresowanym potencjalną inwestycją.

Okres ten miał upłynąć 31 marca br. Niedawno przedłużono jednak czas wyłączności na prowadzenie rozmów z tym podmiotem w sprawie potencjalnej inwestycji do 24 maja br.