Polskie Towarzystwo Informatyczne zaapelowało do obywateli, przedsiębiorstw i jednostek publicznych, aby zaprzestać kupowania i wykorzystywania programów komputerowych i innych produktów pochodzących z Rosji.

Wskazuje na software (w tym biblioteki używane w tworzeniu oprogramowania open source, zawierające elementy pochodzące z Rosji), sprzęt, który wykorzystuje i zawiera oprogramowanie, oraz wszelkie produkty z obszaru cyberbezpieczeństwa wytwarzane w Rosji.

Chodzi o programy i produkty (niezależnie od marki):

  • wyprodukowane na terenie Federacji Rosyjskiej (etykieta „Made in Russia”) lub zawierające komponenty programistyczne wytworzone przez firmy będące własnością osób z Federacji Rosyjskiej,
  • oznakowane kodem kreskowym zaczynający się od liczb z zakresu 460-469.

Organizacja zrzeszająca profesjonalistów z branży IT wystosowała apel „mając na uwadze bezprecedensową napaść Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, a także jej potencjalne konsekwencje dla naszego kraju”.

Oprogramowanie może posłużyć do wrogich celów

Jak wyjaśnia PTI, każda elektronika z oprogramowaniem może służyć do zbierania wrażliwych danych, związanych z komunikacją, nawykami konsumenckimi, lokalizacją, trybem życia. Stwarza to zagrożenie wykorzystania jej do planowania wrogich działań, w tym kampanii dezinformacyjnych.

Jest ryzyko, że dane wyparują

„Wykorzystywanie oprogramowania pochodzącego od wymienionych dostawców w procesach cyfryzacji firm czy administracji, a nawet dla potrzeb konsumentów, może spowodować podatności na ataki, łącznie z utratą kontroli nad działaniem systemu i bezpowrotną utratą danych” – przestrzega organizacja branżowa.

„Jesteśmy świadkami największej w historii cyberwojny prowadzonej na wielu frontach. Możliwości analityczne poszczególnych państw i w konsekwencji operacje na bazie gigadanych (big data) stanowią jedną z form przygotowania strategii i wymierzania cyberataków. Ich skutki mogą być dziś niezwykle trudne do przewidzenia” – stwierdza PTI.

W ocenie organizacji zaniechanie zakupów oprogramowania i sprzętu produkowanego w Rosji, lub od firm mających trwałe związku z Rosją, ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa cyfrowego.