Z badania agencji wynika ponadto, że co trzeci rodak ma obawy, iż w ciągu ostatnich kilku miesięcy jego komputer został zawirusowany. Czterech na pięciu Polaków ma zainstalowane programy antywirusowe na prywatnym komputerze. Trzykrotnie więcej kobiet niż mężczyzn nie wie jednak, czy w ogóle posiada antywirusa. Świadomość potrzeby ochrony danych zwiększa się u Polaków wraz z wiekiem.    

Polacy mają świadomość zagrożeń, jakie niosą wirusy dla ich komputerów. Mężczyźni częściej niż kobiety mają podejrzenia ataku wirusów, posiadają też większą świadomość istnienia takiego zagrożenia. Osoby podejrzewające, że wirus w ciągu ostatnich miesięcy zaatakował ich komputer domowy, częściej decydują się na instalację oprogramowania antywirusowego niż te, które takich podejrzeń nie mają. 

Aż 86 proc. Polaków deklaruje, że posiada antywirusy na własnych komputerach. Osoby ze starszych grup wiekowych (35 – 44 i 45 – 55) znacznie częściej korzystają z takich programów – różnica między najmłodszym a najstarszym pokoleniem w posiadaniu zapory antywirusowej wynosi aż 11 punktów procentowych. Wzrost świadomości w tym obszarze możemy  zaobserwować również wśród osób z wyższym wykształceniem, a także wśród mężczyzn.

Badanie zostało zrealizowane przez ARC Rynek i Opinia w grudniu 2016, metodą CAWI, próba, N= 900.