Według firmy rekrutacyjnej średnie wynagrodzenie specjalistów i menedżerów IT w 2012 r. wyniosło 9380 zł, jednak zróżnicowanie płac jest spore, w zależności od stanowiska. Najwyższe stawki sięgają 30 tys. zł miesięcznie. „Listę płac” w branży według Antal International zamieszczamy obok. Układ stanowisk w tabelce pokazuje ścieżkę kariery, jaką może podążać programista.

Z badania wynika, że wynagrodzenie różni się w zależności od obszaru działania specjalistów. Największe pieniądze mogą zarobić fachowcy odpowiedzialni za systemy ERP/CRM/BI – średnio 10468 zł miesięcznie – według stawek z ub.r. Nieco gorzej opłacani są specjaliści od oprogramowania – 8920 zł i infrastruktury IT – 8208 zł.

Antal ustalił, że średnie wynagrodzenie fachowców i menedżerów pozostaje stabilne (w porównaniu z ub. rokiem odnotowano niewielki spadek). Firmy, które chcą przyciągnąć wyspecjalizowaną kadrę, powinny oferować wyższe stawki niż konkurencja – w przypadku zmiany pracy specjaliści i menedżerowie oczekują średnio 30-procentowej podwyżki. 

Firma badawcza zwraca uwagę, że polscy menedżerowie IT również mają wiedzę techniczną. Często są to osoby, które przeszły ścieżkę kariery od inżyniera do menedżera. Pozwala im to na lepszą współpracę z inżynierami.