Nagrody otrzymali: dr Anna Beata Kwiatkowska, wykładowca na wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz prof. Michał Kleiber, pierwszy w historii minister do spraw informatyzacji. Wyboru dokonała kapituła, którą tworzą m.in. laureaci nagrody z poprzednich lat.
 
Anna Beata Kwiatkowska nagrodę otrzymała za aktywność związaną z popularyzacją wiedzy informatycznej wśród uczniów, studentów i nauczycieli, a także za organizowanie wielu uznanych inicjatyw w obszarze edukacji informatycznej.

Oprócz pracy wykładowcy na UMK jest także nauczycielką informatyki w eksperymentalnym Liceum Akademickim w Toruniu dla młodzieży szczególnie uzdolnionej. Od 14 lat jest prezesem Oddziału Kujawsko-Pomorskiego Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Współtworzyła program nauczania studentów wszystkich kierunków w zakresie przedmiotu Technologie ICT. Organizowała wiele inicjatyw edukacyjnych związanych z IT. Jest współautorką dokumentu „Standardy przygotowania nauczycieli wszystkich przedmiotów w zakresie stosowania technologii informacyjnej” oraz wiceprzewodniczącą Rady ds. Informatyzacji Edukacji przy MEN.
 
Prof. Michał Kleiber został wyróżniony za istotny i wieloletni wpływ na rozwój informatyzacji Polski.

Na jego wniosek utworzono w 2001 r. w administracji rządowej dział związany z IT. Został pierwszym w historii ministrem ds. informatyzacji. Pod jego rządami – w roku 2005 – weszła w życie kluczowa dla branży informatycznej ustawa o informatyzacji i pierwsza grupa rozporządzeń wydanych na jej podstawie. W kolejnych latach Michał Kleiber był społecznym doradcą prezydenta Lecha Kaczyńskiego ds. informatyzacji i społeczeństwa informacyjnego. Był także prezesem PAN, członkiem zagranicznych akademii nauk (m.in. wiceprezesem Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk – Salzburg i Bruksela). W latach 2006–2010 w Europejskiej Radzie Badań w Brukseli odpowiadał za finansowanie projektów badawczych z zakresu informatyki. Od roku 2010 r. jest w zespole doradców komisarza UE ds. badań i innowacji.

Nominowanymi do tegorocznej Nagrody im. Marka Cara byli także:
• Łukasz Łakomski – od 2010 r. dyrektor Biura Informatyki Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, członek Małopolskiej Rady ds. Społeczeństwa Informacyjnego (od 2007 r.). 
• Dr inż. Marcin Wojciechowski – kierownik Działu Teleinformatyki w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.
 
Więcej informacji o laureatach, nominowanych i składzie Kapituły: www.forumti.pl