W skład zarządu nowej kadencji weszli: Andrzej Przybyło – prezes oraz członkowie zarządu – Zbigniew Mądry, Grzegorz Ochędzan i Krzysztof Kucharski.

Andrzej Przybyło to założyciel i wieloletni szef spółki. W latach 1990-1996 prowadził działalność gospodarczą pod nazwą A&B. W 1998 r. był jednym z założycieli spółki akcyjnej AB. Jest członkiem rady nadzorczej spółki Alsen i przewodniczącym rady nadzorczej AT Computers Holding.

Andrzej Przybyło jest absolwentem Wydziału Matematyczno-Fizyczno-Chemicznego Uniwersytetu Wrocławskiego, ma tytuł magistra chemii.

Zbigniew Mądry to dyrektor handlowy spółki, odpowiada za całość polityki zakupowej, sprzedaż, logistykę oraz marketing. W 1994 r. rozpoczął pracę w firmie PH AB Iwona Przybyło, w której od 1996 r. był dyrektorem  handlowym. Ze spółką akcyjną AB jest związany do chwili jej powstania w 1998 r.

Zbigniew Mądry ukończył studia na Wydziale Rekreacji Ruchowej Akademii Wychowania  Fizycznego we Wrocławiu oraz Wyższą Szkoł ę Zarządzania/The Polish Open University –  Oxford Brookes University, gdzie uzyskał tytuł MBA.

Grzegorz Ochędzan
jest od 2009 r. dyrektorem finansowym i członkiem zarządu AB. Ma ponad 15-letnie doświadczenie w zarządzaniu finansami. Pracował m.in. w PKO BP, w spółkach JTT Computer, Teta i Ruch. Był członkiem zarządu i dyrektorem ekonomiczno-finansowym w koncernie energetycznym EnergiaPro. W latach 2004-2008 w ADe Line (Almi Decor) pełnił funkcję wiceprezesa i dyrektora finansowego. 

Grzegorz Ochędzan jest absolwentem Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej oraz Studium Podatkowego w Instytucie Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy. Ukończył szereg szkoleń z zakresu finansów, rachunkowości, zarządzania i psychologii negocjacji.

Krzysztof Kucharski to dyrektor ds. korporacyjnych i prawnych, związany z AB od 1998 r. Jest radcą prawnym, jego doświadczenie zawodowe obejmuje pracę naukową na Uniwersytecie  Wrocławskim, pracę w banku oraz w międzynarodowej kancelarii prawniczej. Ma 20-letnie doświadczenie w samodzielnej obsłudze dużych podmiotów gospodarczych.

Krzysztof Kucharski ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego oraz aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu.
 
Do rady nadzorczej zostali powołani na kolejną kadencję: Iwona Przybyło (jest w radzie od powstania spółki), Jacek Łapiński, Andrzej Grabiński, Jakub Bieguński, Jerzy Baranowski, Marek Ćwir.