Od 1 października 2017 r. Andrzej Dopierała obejmie funkcję wiceprezesa zarządu Asseco Poland, odpowiedzialnego za ochronę informacji niejawnych. Był już wiceprezesem spółki od września 2013 r. do czerwca 2016 r. Wówczas odpowiadał za pion infrastruktury, centrum przetwarzania danych oraz dział teleinformatyki.

Obecnie, od lipca 2016 r., Andrzej Dopierała jest prezesem Asseco Data Systems – firmy, która połączyła 6 spółek z grupy Asseco (ADH Soft, CK Zeto, Combidata, Zeto Bydgoszcz, Unizeto Technologies i Otago) oraz pion infrastruktury Asseco Poland.

Poprzednio Andrzej Dopierała był szefem Oracle’a w Polsce. W 2006 r. objął funkcję prezesa Oracle Polska, a w latach 2006 – 2007 był dyrektorem Oracle Middleware w Europie Centralnej. Wcześniej przez 8 lat (od 1998 r.) zarządzał HP na lokalnym rynku, a w spółce był od 1994 r. (m.in. jako dyrektor działu komputerowego). Karierę zaczynał w takich firmach jak Bull i Digital Equipment.

Do zarządu Asseco Poland weszła również Gabriela Żukowicz. Jest prawnikiem związanym ze spółką od 1998 r. Jako wiceprezes zajmie się nadzorem nad jednostkami i procesami back-office. Od stycznia 2010 r. jest dyrektorem działu organizacyjno – prawnego w Asseco Poland, a od 2012 r. była prokurentem spółki.