Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska podtrzymał dla AB rekomendację „kupuj”, podwyższając cenę docelową w horyzoncie 12 miesięcznym z 32,40 zł do 37,70 zł. Rekomendację wydano przy kursie 27,90 zł za 1 akcję AB.

Analityk oczekuje poprawy dynamiki zysków AB w roku 2019/20, zakończonym 30 czerwca br. (wyniki będą znane we wrześniu). Jak zauważa, poprawa ta była widoczna już w wynikach za I-III kw. 2019/20.

Jako czynniki sprzyjające wzrostowi profitów AB wymienia zakończenie wojny cenowej, po udanym wezwaniu Also na akcje ABC Daty (co miało miejsce ponad rok temu, przed przejęciem dystrybutora 1 lipca ub.r.) oraz pozytywny efekt dźwigni operacyjnej wynikający z dalszego wzrostu przychodów. Korzystny dla AB jest większy popyt na sprzęt, potrzebny do zdalnej pracy i edukacji.

Tak jak w poprzedniej rekomendacji, DM BOŚ nadal spodziewa się, że aktualny rok finansowy AB, rozpoczęty 1 lipca 2020 r., będzie trudniejszy.

„Perspektywy zysków na kolejny rok finansowy (2020/21) nie wyglądają kolorowo – spodziewamy się jednocyfrowej erozji zysków, której skala jest zależna od natężenia i długości trwania recesji w Polsce i Czechach” – stwierdza DM BOŚ.

Mimo to podtrzymano fundamentalną rekomendację „kupuj”. Analityk zauważa, że obecnie akcje AB są notowane przy niewygórowanych wskaźnikach P/E (cena do zysku) i EV/EBIDTA (wartość przedsiębiorstwa do EBIDTA). Według wyliczeń DM BOŚ dyskonto wobec porównywalnych firm wynosi 40 proc. i 50 proc. Ocenia jednocześnie, że skup akcji własnych o wartości 15 mln zł ma ograniczony wpływ z uwagi na niską płynność.

10 mld zł już teraz

DM BOŚ w porównaniu z poprzednią rekomendacją wyżej ocenia sprzedaż grupy AB w zakończonym niedawno roku 2019/20. Otóż uważa, że przychody przekroczyły barierę 10 mld zł, sięgając 10,16 mld zł, a zysk netto wzrósł do 65,4 mln zł. Dla porównania w roku 2018/19 przychody AB wyniosły 8,79 mld zł, a zysk netto 57,8 mln zł.

Na aktualny rok 2020/21, który zakończy się 30 czerwca br., analityk przewiduje natomiast mniejszą sprzedaż niż w minionym roku: 9,86 mld zł. Zysk również miałby być nieco niższy: 63,1 mln zł.

W roku 2021/22 AB powinno ponownie przekroczyć 10 mld zł skonsolidowanej sprzedaży – według prognozy DM BOŚ.