Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska obniżył cenę docelową akcji AB do 31,60 zł z 35,40 zł. Podtrzymał długoterminową rekomendację "trzymaj". Wydano ją 23 października przy cenie 26,80 zł za akcję.

"Oczekujemy w 2017/18 pogorszenia wyników finansowych AB w związku ze spadkiem tempa wzrostu przychodów, skutkującego osłabieniem pozytywnego efektu dźwigni operacyjnej, presją na marżę zysku brutto na sprzedaży wynikającą z agresywnej konkurencji, która powiększa udział w polskim rynku oraz presją na koszty pracy" – czytamy w raporcie.

W przypadku krótkoterminowej rekomendacji podtrzymano "niedoważaj", biorąc pod uwagę oczekiwane słabe wyniki za I kw. roku obrotowego 2017/18 (III kw. 2017 r.). "Będzie to kolejny kwartał erozji zysków obserwowanej w poprzednim kwartale." – uważa DM BOŚ. Jego zdaniem zysk netto AB w minionym kwartale spadł o 10 proc. r/r, do 12,8 mln zł.

Kolejnymi czynnikami wpływającymi na wydaną rekomendację jest brak dywidendy z zysków za rok 2016/17 oraz wysoka pozycja długu netto.

"Prognozujemy w omawianym okresie (III kw. br.) skonsolidowane przychody na poziomie zbliżonym do ubiegłorocznego mając na uwadze wysoką bazę z I kw. 2017/18 (kiedy przychody AB zanotowały 25-proc. wzrost rok do roku), silniejszą pozycję na rynku ALSO, słaby popyt, zamrożone inwestycje i brak przetargów publicznych, złagodzone nieznacznie przez osłabienie bezpośredniego polskiego konkurenta – Action." – stwierdzono w analizie.

W ocenie DM BOŚ w III kw. br. marża brutto AB spadnie o 0,13 pp r/r. Kolejnym negatywnym czynnikiem jest rosnąca presja kosztów pracy.  

W całym aktualnym roku finansowym (2017/2018), który zakończy się 30 czerwca 2018 r., DM BOŚ przewiduje spadek zysku netto AB do 62 mln zł wobec 67,8 mln zł rok wcześniej, mimo wyższych przychodów – odpowiednio 8,692 mld zł wobec 8,278 mld zł.