DM PKO BP podtrzymał rekomendację „kupuj” dla akcji AB, ale obniżył wycenę papierów z 37,10 zł do 35,10 zł. W dniu wydania raportu (5 lipca) za akcje spółki na warszawskiej giełdzie płacono 28,33 zł, a 12 lipca na zakończenie notowań – 32 zł.

’Kontynuacja strategii rozwoju wielu projektów o średniej skali biznesu i jeszcze większej penetracji kanałów detalicznych daje stabilizację i powtarzalność wyników. A dzięki dywersyfikacji regionalnej (czeskie ATC generuje 40 proc. zysku) AB raportuje najmniejsze spadki rentowności spośród krajowych dystrybutorów. Ze względu na dużą niepewność na rynku zdecydowaliśmy się skorygować nasze prognozy.” – wyjaśnia raport domu maklerskiego. W ocenie analityków zakończenie inwestycji w centrum logistyczne w Magnicach pozwoli generować grupie wyższe przepływy pieniężne, jednak będą one częściowo konsumowane przez wzrost kapitału obrotowego. 

Według analizy DM PKO BP w roku finansowym 2015/16, który zakończył się 30 czerwca br., spółka wypracowała 7,156 mld zł skonsolidowanych przychodów i 62 mln zł zysku netto. AB poda wyniki we wrześniu. Dla porównania w roku 2014/2015 grupa AB osiągnęła 6,793 mld zł przychodów i 68,4 mln zł zysku netto.