Wojskowa Akademia Techniczna podpisała porozumienie o współpracy z IBM. Obejmuje m.in. badania naukowe i rozwój programów edukacyjnych uczelni, umożliwiając m.in. dostęp do kursów doskonalących umiejętności STEM i podnoszących kompetencje w tym zakresie.

Porozumienie pozwala WAT na uczestnictwo w globalnych programach edukacyjnych IBM i wymianę doświadczeń w zakresie technologii takich jak chmura, sztuczna inteligencja, cyberbezpieczeństwo, analiza danych, design thinking i komputery kwantowe.

Eksperci IBM będą ponadto pełnili rolę doradców w zakresie modyfikacji i aktualizacji wybranych programów kształcenia. Studenci uczelni będą mogli uzyskać cyfrowe certyfikaty, potwierdzające zdobycie umiejętności w danym obszarze tematycznym.

Wojskowa Akademia Techniczna informuje, iż intensywnie rozwija swoją infrastrukturę informatyczną i stawia na kierunki łączące wiedzę teoretyczną z praktycznym zastosowaniem nowych technologii, m.in. związanymi z cyberbezpieczeństwem i obronnością.

Umowa z IBM poszerza wcześniejszą współpracę, w ramach której koncern udostępniał WAT swoje oprogramowanie do celów edukacyjnych.