W III kw. br. liczba hiperskalowych centrów danych przekroczyła 500. Do końca kwartału doliczono się 504 takich obiektów – według Synergy Research. Na etapie planowania albo budowy jest kolejne 151. To dobra wiadomość dla dostawców sprzętu działających w tym segmencie – twierdzi analityk. Najwięcej centrów danych usług chmury publicznej powstało w USA, mniej jest ich w Chinach, Japonii, Wielkiej Brytanii i Niemczech. Ostatnio najwięcej chmurowych ośrodków otwierają Google i Alibaba.

Według IDC w 2020 r. wydatki na infrastrukturę chmurową (serwery, pamięć masowa, przełączniki) na trwałe przekroczą nakłady na tego rodzaju sprzęt nie związany z usługami cloud computingu. W II kw. 2019 r. udział wydatków na sprzęt do budowy chmury miał 48,4 proc. udziału w rynku infrastruktury IT – według IDC.