Dla operatorów hiperskalowych pandemia okazała się bardziej bodźcem do wzrostu niż barierą. Ich nakłady inwestycyjne w I kw. 2021 r. skoczyły o 31 proc. w porównaniu z ub.r., osiągając 38 mld dol. – według danych Synergy Research Group.

Tym samym za ostatnie 4 kwartały suma wyniosła 149 mld dol., co oznacza nakłady o 28 mld dol. (+23 proc.) wyższe niż przed rokiem.

Budżety czterech największych dostawców: Amazon, Microsoft, Google i Facebook znacznie przewyższały nakłady innych operatorów hiperskalowych.

Wzrost inwestycji Amazona i Microsoftu był szczególnie silny, podczas gdy wydatki Google’a nieco spadły, a nakłady Apple’a nieznacznie odbiły w ostatnich dwóch kwartałach.

Facebook, Alibaba i Tencent nadal zwiększają swoje inwestycje. Poza pierwszą siódemką, inni wiodący dostawcy to IBM, NTT, Oracle, JD.com, Twitter i Baidu.

W grupie mniejszych graczy prym wiodą Apple, Alibaba i Tencent.

Nakłady inwestycyjne operatorów hiperskalowych.

Budują i rozbudowują data center

Znaczną część nakładów hiperskalerów – przeciętnie ponad połowę – pochłania budowa, rozbudowa i wyposażenie wielkich centrów danych, których liczba wzrosła do 625 koniec I kw. br.

Dane obejmują inwestycje 20 największych światowych firm świadczących usługi w chmurze i internetowe.

Łącznie tych 20 dostawców wygenerowało przychody w wysokości ponad 1,7 bln dol. w ciągu ostatnich czterech kwartałów, co oznacza wzrost o 24 proc. rok do roku.

Telekomunikacja jak ubogi krewny
„Ciekawe jest porównywanie hiperskalerów z innymi największymi dostawcami usług na całym świecie. Ich rekordowe inwestycje wyraźnie kontrastują z firmami telekomunikacyjnymi, których nakłady od 5 lat są zasadniczo płaskie, co odzwierciedla ich niezdolność do zwiększania ogólnych przychodów” – komentuje John Dinsdale, główny analityk Synergy Research Group.

Rynek czeka dalszy dwucyfrowy wzrost

„Biorąc pod uwagę stały wzrost przychodów z usług hiperskalowych i stale rosnące zapotrzebowanie na większe globalne centra danych, przewidujemy dalszy dwucyfrowy wzrost nakładów inwestycyjnych na hiperskalowanie w nadchodzących latach” – przewiduje John Dinsdale.