Spośród spółek Amazona w Polsce największe obroty w 2019 r. osiągnął Amazon Fulfillment Poland – 2,234 mld zł przychodów z działalności operacyjnej w porównaniu do 1,78 mld zł w 2018 r., co oznacza wzrost o 26 proc.

Koszty operacyjne również zwiększyły się o 26 proc. do 2,126 mld zł (2018 r.: 1,687 mld zł).

Zysk na sprzedaży wyniósł 108,4 mln zł (2018 r.: 93,1 mln zł).

W 2019 r. spółka trzykrotnie poprawiła zysk netto – do 61 mln zł (2018 r.: 20 mln zł).

W 2019 r. Amazon Fulfillment otworzył dwa centra dystrybucyjne w Okmianach i Pawlikowicach. Zapowiada, że w 2020 r. zamierza kontynuować świadczenie usług magazynowych i logistycznych na rzecz podmiotów z grupy Amazon. Spółka zawarła umowę leasingu na wynajęcie nowego centrum logistyczno-dystrybucyjnego, które zostanie otwarte w 2020 r. – poinformowano w sprawozdaniu.

95 mln zł z chmury

Natomiast polski oddział zarejestrowanej w Luksemburgu spółki Amazon Web Services EMEA SARL w 2019 r. osiągnął przychody wielkości 95,6 mln zł, czyli ponad dwukrotnie większe niż w 2018 r. (38,4 mln zł). Cała ta kwota została wypracowana ze sprzedaży usług w kraju.

Koszty wzrosły proporcjonalnie: do 93,2 mln zł (2018 r.: 37,2 mln zł).

Zysk na sprzedaży zamknął się w kwocie 2,4 mln zł (2018 r.: 1,2 mln zł).

Zysk netto spółki w 2019 r. wyniósł 363 tys. zł wobec -96 tys. zł straty w 2018 r.

Inna polska spółka AWS – Amazon Web Services Poland – osiągnęła w 2019 r. 9,5 mln zł przychodów ze sprzedaży, czyli przeszło 2 mln zł mniej niż w poprzednim roku (2018 r.: 11,6 mln zł). Cała ta kwota została wypracowana poza Polską, w krajach Unii Europejskiej.

Spółka za 2019 r. raportowała 66 tys. zł zysku netto (2018 r.: 149 tys. zł).