Alstor SDS rozszerzył portfolio o profesjonalne stacje robocze Supermicro. Spółka będzie oferować specjalnie przygotowane, gotowe konfiguracje, oparte o dane przekazane przez partnerów firmy. W ofercie Alstor SDS znajdą się również komponenty producenta przeznaczone do budowy własnych rozwiązań. Jednakże odpowiednie certyfikacje i profesjonalne wsparcie techniczne będą posiadać wyszczególnione w portfolio spółki gotowe zestawy.