Alstor podpisał umowę dystrybucyjną z BakBone, firmą produkującą oprogramowanie przeznaczone do zarządzania bibliotekami CD, DVD, MO w środowiskach Unix oraz NetVault. Oprogramowanie współpracuje z bazami danych: Adabas, DB/2, Informix, Lotus Notes, MS SQL, MS Exchange, Oracle, SAP R/3, Sybase, Office Data Share (ODS) oraz NCR Teradata.