Also Holding w I poł. 2022 r. utrzymało sprzedaż na poziomie zbliżonym pierwszego półrocza 2021 r.: 5,525 mld euro (-0,5 proc. r/r).

Dobre wyniki w nowych obszarach biznesowych zrekompensowały niższy popyt konsumencki w sektorze tradycyjnej dystrybucji (Supply), gdzie obrót zmniejszył się o 6,4 proc. r/r.

Also odrobiło ten spadek zwiększając w dwucyfrowej skali przychody z rozwiązań, w tym VAD (+16,8 proc.) oraz uslug (+9,3 proc.). Ten ostatni segment obejmuje IT w modelu konsumpcyjnym, w tym chmurę.

Przychody w trzech głównych biznesach Also w I poł. 2022 r. w porównaniu z I poł. 2021 r.

Źródło: Also, sprawozdanie finansowe

Marża zysku brutto wzrosła do 6,0 proc. z 5,8 proc.

EBIDTA poprawiła się o 11,3 proc., do 127,5 mln euro.

Zysk przed opodatkowaniem zwiększył się +7,3 proc., do 94 mln euro, co wyjaśniono m.in. optymalizacją struktury i procesów w ostatnich latach.

Zysk netto spadł natomiast do 63,1 mln euro (-2,9 proc. r/r).

Dystrybutor twierdzi, że dywersyfikacja na różne modele biznesowe (3S: Supply, Solutions, Services) pozwoliła na zrównoważony, rentowny wzrost. Dzięki przejęciom w ostatnich latach firma zrównoważyła również różne dynamiki gospodarcze krajów, w których Also prowadzi działalność. Niedawno Also przejęło w naszym regionie dział IT węgierskiego dystrybutora Ramiris.

Grupa zwiększyła zatrudnienie. Na koniec czerwca br. w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło ono 4166, wobec 4071 przed rokiem.

Nasz region zwiększył udział

Za większość sprzedaży Also Holding odpowiada obecnie segment Europy Północnej i Wschodniej, do którego należy polski rynek. W I poł. 2022 r. obrót w regionie przekroczył 3 mld euro (+3,7 proc.). Tymczasem w segmencie Centralnej Europy, do którego należą Niemcy, sprzedaż spadła r/r.

Rentowność na rynkach Europy Północnej i Wschodniej okazała się jednak niższa niż przed rokiem: profit przed opodatkowaniem stopniał o jedną trzecią, do 27,1 mln euro (0,9 proc. obrotu), a EBIDTA o ponad 16 proc., do 45,2 mln euro (1,5 proc.).

Cele na 2022 r.

Dystrybutor potwierdził cele na 2022 r. z EBITDA między 275 a 295 mln euro i ROCE (return on capital employed) powyżej 20 proc.

W 2021 r. EBIDTA grupy Also wyniosła 227,5 mln euro, a ROCE 21 proc.

W I poł. 2022 r. wskaźnik ROCE wyniósł 13,8 proc. wobec 19,4 proc. przed rokiem.