Rudolf Marty po blisko trzech dekadach opuścił zarząd Also Holding zgodnie z zapowiedzią z końca lutego br. Zrezygnował z ponownego kandydowania ze względu na swój wiek – wyjaśnia grupa.

Nowym członkiem rady dyrektorów został Thomas Fürer, wcześniej od 2001 r. związany z ABB Asea Brown Broveri, gdzie pełnił funkcję Senior Vice President Head of Tax.

Zgromadzenie akcjonariuszy potwierdziło natomiast, że Peter Athanas, Walter PJ Droege, Frank Tanski, Ernest-W. Droege i Gustavo Möller-Hergt pozostają w zarządzie. Ten ostatni został ponownie mianowany przewodniczącym rady dyrektorów przez akcjonariuszy znaczną większością głosów. Sprawuje tę funkcję od 2014 r., a od 2012 r. jest CEO.

Na walnym zatwierdzono m.in. raport roczny 2021. Udzielono absolutorium zarządowi grupy i członkom rady dyrektorów.

Akcjonariusze zgodzili się również na proponowaną dywidendę w wysokości 4,30 CHF na akcję. Oznacza to wzrost o 15 proc. wobec 2021 r., oraz o 358 proc. w ciągu 10 lat (od 2012 r.). Wypłata nastąpi 24 marca br.

W 2021 r. grupa Also osiągnęła 154 mln euro zysku netto (+19 proc. r/r), przy przychodach 12,4 mld euro (+4 proc.) i 5,5 proc. marży brutto.

Na zgromadzeniu zaakceptowano również dodanie tematów ESG do statutu. Kolejnym krokiem będzie powołanie komitetu, który ma doradzać spółce w dalszym rozwoju jej działalności w tym obszarze.