Główny prawnik Also i wiceprezes odpowiedzialny za HR, Thomas Meyerhans, wejdzie do kierownictwa grupy.  Nadal będzie kierował działem prawnym, a także wspierał radę dyrektorów we współpracy ze szwajcarską kancelarią prawniczą. Ponadto w jego rękach pozostanie kierownictwo centrum kompetencji ds. HR. Do zadań Thomasa Meyerhansa należy również przyspieszenie cyfryzacji działów prawnych i HR.

Also wyjaśnia, że obecne działania koncentrują się na kwestiach związanych z różnymi systemami prawnymi w krajach, do których niedawno wszedł dystrybutor, na fuzjach, przejęciach, SLA i wspieraniu nowych modeli biznesowych, takich jak It-as-a-Service. W związku z ekspansją grupy zdecydowano o wzmocnieniu zespołu zarządzającego.

Dotychczas Thomas Meyerhans pracował w komitecie wykonawczym Also Holding. W jego skład wchodzą menedżerowie odpowiedzialni za 23 kraje, w których działa grupa, jak również wiceprezesi nadzorujący różne obszary.  Przed dołączeniem do Also w 2017 r. pracował w trzech międzynarodowych kancelariach, specjalizujących się w prawie handlowym.