Also zapowiada, że pomoże klientom, którzy mają krótkoterminowe zatory związane z płynnością w efekcie koronawirusa.

„Wszyscy resellerzy w całej grupie będą stale analizowani z pomocą business intelligence, którą wprowadziliśmy w perspektywie długoterminowej, aby wspierać ich proaktywnie. W ten sposób mamy bardzo jasny i precyzyjny obraz lojalnych klientów naszej firmy, którzy są strukturalnie zdrowi, ale obecnie pozostają narażeni na ryzyko trudności z powodu skutków koronawirusa. Otrzymacie szybkie i niebiurokratyczne wsparcie od Also" – obiecuje Gustavo Möller-Hergt, CEO ALSO Holding.

 

Wsparcie zależne od obrotów

Dystrybutor oferuje takim resellerom w zależności od wolumenu i poziomu obrotów wydłużenie terminów płatności. Also Holding i spółki krajowe na poprawę płynności udostępniają dwucyfrową kwotę w milionach.

Firma zapewnia także, że będzie elastycznie reagować na sytuację poszczególnych resellerów, jeśli chodzi o linie kredytowe. Obiecuje wdrożenie zapowiedzianych narzędzi w krótkim terminie. Zostaną one początkowo wprowadzone do końca kwietnia br. Also zapowiada również, że będzie doradzać resellerom MŚP w razie problemów związanych ze skutkami epidemii. Pytania należy kierować na adres support4corona@also.com.

Also Holding zapowiada w kolejnych dniach informację dotyczącą dalszych podjętych środków.