Z regulaminu zostanie usunięty wpis mówiący m.in. o tym, że sprzedający z Kontem Firma nie mogą wyłączyć ani ograniczyć praw do rękojmi wtedy, gdy transakcja nie ma charakteru sprzedaży konsumenckiej. Pojawi się nowy paragraf, dotyczący rozszerzenia, ograniczenia i wyłączenia rękojmi.

Ze zmianami można zapoznać się tutaj (usunięte fragmenty zaznaczono na czerwono, a dodane – na zielono).

Ponadto od 28 marca Allegro wprowadziło modyfikacje do regulaminu usługi PayU. Wprowadzono m.in. obowiązek posiadania przez użytkownika PayU konta w banku z siedzibą w Polsce.