W pierwszym półroczu 2022 r. przychody Talexu ze współpracy z grupą Allegro wyniosły 3,78 mln zł – według sprawozdania spółki. To trzy razy więcej niż w pierwszej połowie 2021 r. (1,27 mln zł).

W całym 2021 r. przychody Talexu z usług dla Allegro wyniosły 4,4 mln zł.

Największa platforma e-commerce stała się drugim największym odbiorcą usług poznańskiego operatora po banku Santander. Talex świadczy Allegro usługi kolokacji i outsourcingu IT od 2014 r.

W sumie w I poł. 2022 r. przychody Talexu wyniosły 37 mln zł (czyli Allegro miało ponad 10 proc. udziału w tej kwocie), o 2,4 proc. więcej niż przed rokiem, a zysk netto sięgnął 1,25 mln zł wobec straty przed rokiem.

Marża na sprzedaży spadła natomiast z 16 proc. do 14 proc. Strata na sprzedaży zwiększyła się wobec ub.r. (do ponad 3,7 mln zł), pomimo obniżenia kosztów sprzedaży i ogólnego zarządu, co Talex wyjaśnia mniejszą liczbą zamówień.

Największy udział w sprzedaży usług w I poł. 2022 r. miały usługi data center (45,4 proc.), gdzie odnotowano wzrost r/r, a dalej instalacji i utrzymania środowisk IT (30,5 proc.),

W kolejnych latach poznańska spółka zamierza rozwijać sprzedaż usług świadczonych przy wykorzystaniu zasobów data center i usług w zakresie serwisu aplikacji, urządzeń informatycznych, instalacji i konfiguracji sprzętu IT.