Na nowym stanowisku Tomasz Nowak odpowiada za obsługę klienta, rozwój produktów reklamowych i strategiczne partnerstwa biznesowe. Powołany na początku kwietnia dyrektor operacyjny Allegro ostatnio był dyrektorem handlowym segmentu marketplace CEE w Naspersie, nadzorując m.in. rozwój struktur sprzedażowych oraz kategorii w serwisach transakcyjnych w Europie Środkowo-Wschodniej. Tomasz Nowak pracuje dla Allegro od lipca 2013 r. Został wówczas dyrektorem zarządzającym zagranicznych platform transakcyjnych. Wcześniej zajmował zarządcze stanowiska w grupie Onet. Odpowiadał m.in. za e-commerce, projekt Zumi.pl. Pracował także w Polskich Książkach Telefonicznych jako dyrektor ds. sprzedaży.  

 

Nowa dyrektor finansowa segmentu marketplace CEE – Anna Pardej – przez kilka ostatnich lat odpowiadała za finanse Empiku, zasiadała w zarządzie spółki. Wcześniej pracowała na różnych stanowiskach zarządczych związanych z finansami w Avonie i Cadbury Wedel. W Allegro podlegają jej działy: finansowy, zakupów oraz centrum usług wspólnych IT.