W 2021 r. przychody Talexu z usług kolokacji i outsourcingu IT dla Allegro wyniosły 4,412 mln zł. To ok. 0,2 mln zł więcej niż w 2020 r. Allegro miało 6,02 proc. udziału w przychodach dostawcy. Daje mu to czwartą pozycję na liście największych klientów Talexu.

Z kolei głównym dostawcą spółki w 2021 r. było AB (5,5 mln zł, 11,8 proc. udziału). To zmiana wobec 2020 r., gdy numerem 1 było Also (11 mln zł, 18,14 proc., w 2021 r. odpowednio 2 mln zł, 4,4 proc.).

W 2021 r. Talex osiągnął przychody ze sprzedaży niższe o 24 proc. niż w 2020 r., tj. 73,3 mln zł, mając stratę netto 4,97 mln zł (w 2020 r. był zysk 3,62 mln zł). Znacznie spadł zysk brutto ze sprzedaży (13,83 mln zł).

Największy udział w sprzedaży usług miała instalacja i utrzymanie środowisk IT (33,9 proc.) oraz usługi związane data center (29,7 proc.), gdzie przychody Talexu okazały się wyższe niż 2020 r. Spory spadek, o blisko połowę, nastąpił na usługach integracji IT.

W kolejnych latach Talex zamierza m.in. rozwijać sprzedaż usług świadczonych przy wykorzystaniu zasobów centrów danych, w szczególności w nowej lokalizacji we Wrocławiu.