W 2019 r. Talex wypracował 3,75 mln zł przychodów w ramach współpracy z Allegro. W 2018 r. było to 3,265 mln zł – wynika ze sprawozdań finansowych poznańskiego operatora data center.

Firmy współpracują od 2014 r. W lutym 2019 r. zawarły aneks do umowy, przedłużający okres świadczenia usług kolokacji i outsourcingu IT. Szacunkowa wartość 3-letniego kontraktu wynosi 11,5 mln zł netto.

W sumie w 2019 r. Talex wypracował 88,81 mln zł przychodów ze sprzedaży wobec 94,77 mln zł w 2018 r. Najbardziej wzrosły przychody z outsourcingu usług IT oraz usług data center. Zmniejszyła się marża ze sprzedaży usług. Zysk netto wyniósł 2,4 mln zł w porównaniu do 6,58 mln zł w 2018 r.

Największymi dostawcami Talexu w 2019 r. byli: S4E (7,5 mln zł) i AB (6,73 mln zł). Ich udział w dostawach dla operatora data center wyniósł 14,5 proc. i 13 proc.