W 2019 r. Allegro.pl zwiększyło przychody o 31 proc., czyli o ponad pół miliarda złotych wobec 2018 r. (+565 mln zł), do kwoty 2,391 mld zł – podała spółka w sprawozdaniu.

Zysk netto był wyższy o 73 proc., sięgając 399 mln zł (tj. blisko 170 mln zł więcej niż w poprzednim roku).

Wskaźnik rentowności operacyjnej wyniósł 33,37 proc. i był trochę niższy niż w 2018 r. (34,04 proc.). Wskaźnik płynności bieżącej zmniejszył się do 0,71 z 2,17. W przypadku zadłużenia (suma zobowiązań do majątku) był nieco niższy – 37,6 proc. do 38,6 proc. w ub.r.

 

Wyniki Allegro w 2019 r. wobec 2018 r.

Przychody: 2,391 mld zł vs. 1,826 mld zł

Koszty operacyjne: 1,179 mld zł vs. 0,802 mld zł w 2018 r.

Zysk netto: 399 mln zł vs. 230 mln zł

Prowizje i opłaty filarem biznesu

Gros wpływów koncern czerpie z usług e-commerce, czyli prowizji od sprzedaży towarów i innych opłat związanych z ofertami. Była to suma 2,1 mld zł w 2019 r. – o ok. 470 mln zł więcej niż w 2018 r.

Resztę przychodów Allegro osiąga głównie z reklam (166 mln zł) i sprzedaży towarów (115 mln zł).

 

Wartość firmy na dzień 31 grudnia 2019 r. określono na 8,14 mld zł.

Wyższe koszty, mniej środków pieniężnych

O 47 proc. wzrosły natomiast koszty operacyjne (do 1,179 mld zł), przede wszystkim z uwagi na ponad czterokrotnie wyższe koszty dostaw i dwukrotnie większe na sprzedanych towarach i materiałach.

Na koniec 2019 r. stan środków pieniężnych wynosił ponad 73 mln zł, a kapitał własny 8,252 mld zł.

Dla porównania w końcu 2018 r. środków pieniężnych było znacznie więcej – 699 mln zł. Wielkość kapitału własnego określono na 8,557 mld zł.

 

Wynagrodzenia zarządu Allegro.pl sięgnęły 7,37 mln zł w 2019 r. To sporo mniej niż w 2018 r. (13 mln zł). W zarządzie w 2019 r. zasiadały 4 osoby: Francois Nuyts, Jonathan Eastick, Piotr Szybiak i Damian Zapłata.

Niższa suma kredytów i pożyczek

Wartość należności handlowych netto wyniosła na koniec 2019 r. 355,4 mln zł (2018 r. – 286 mln zł). Allegro dodaje, że należności cechują się niską koncentracją. Spółka nie posiada również istotnych należności w walutach obcych – zapewniono.

Spółka miała 3,9 mld zł kredytów i pożyczek na koniec ub.r. (w tym 305 mln zł krótkoterminowych), co oznacza spadek z 4,39 mld zł rok wcześniej.

Wzrosły zobowiązania wobec klientów z tytułu umów Allegro Smart – do 28,6 mln zł z 17,1 mln zł. Zobowiązania na Monety Allegro to 21,6 mln zł.

 

Zatrudnienie w spółce wzrosło do 1969 osób na koniec 2019 r. z 1713 w 2018 r.

 

 

Pandemia: sytuacja szybko się zmienia

Trendy rynkowe wskazują na wzrost popularności e-handlu w tym roku, natomiast wpływ pandemii na spółkę w ocenie zarządu jest trudny do oszacowania.

"Sytuacja jest dynamiczna i szybko ewoluuje, dlatego nie uważamy za wykonalne oszacowania potencjalnego wpływu tej epidemii na spółkę. Zgodnie z najlepszą wiedzą sytuacja nie ma istotnego wpływu na szacunki dotyczące testów na trwałą utratę wartości aktywów przeprowadzone przez spółkę" – stwierdza zarząd w sprawozdaniu finansowym.

 

40 proc. więcej ofert w 2019 r.

W grudniu 2019 r. serwisy prowadzone przez Allegro.pl odwiedziło 18,5 mln internautów (wg Gemius/PBI). Na platformie sprzedażowej działa 140 tys. kont firmowych i – jak zapewniono – liczba ta stale rośnie. W 2019 r. sprzedawcy zwiększyli liczbę opublikowanych ofert o 40 proc., do 130 mln. To 100 tys. nowych ofert każdego dnia. W ub.r. 80 nowym firmom udało się osiągnąć wartość sprzedaży na poziomie 1 mln zł w niecałe 12 miesięcy – podaje Allegro.

Możliwy giełdowy debiut

W czerwcu br. pojawiły się informacje, że Allegro przymierza się do wejścia na giełdę, a wartość oferty sprzedaży akcji może sięgać ok. 2 mld euro. Spółka nie potwierdziła tych doniesień.