Ruszyły zapisy w wezwaniu do sprzedaży akcji ABC Daty, ogłoszonym przez MCI Venture Projects, większościowego udziałowca spółki, oraz Rosevillle Investments, spółką kontrolowaną przez ALSO Holding. Zapisy potrwają do 18 marca. Wezwanie jest skierowane do mniejszościowych akcjonariuszy (posiadaczy w sumie 37,15 proc. udziałów w ABC Data SA). Zaoferowano im 1,30 zł za 1 akcję. W opinii zarządu ABC Daty, zaproponowana cena odpowiada wartości godziwej spółki.

Wezwanie to konsekwencja umowy ramowej dotyczącej sprzedaży ABC Data SA i ABC Data Marketing, zawartej 21 grudnia ub.r. Wstępnie ceny spółek ustalono odpowiednio na 141 mln zł oraz 35 mln zł.

Obecnie MCI Venture Projects VI ma 60,72 proc. udziałów w ABC Dacie, a akcje własne spółki stanowią 2,13 proc. W wyniku wezwania MCI zamierza osiągnąć 66 proc. udziałów, a Roseville – 34 proc.

W razie osiągnięcia przez wzywających w sumie przynajmniej 90 proc. liczby głosów na walnym zgromadzeniu, możliwy jest przymusowy wykup reszty akcji ABC Daty i wycofanie jej z giełdy.

Warunkiem przejęcia ABC Daty jest zgoda Komisji Europejskiej, a także zgody organów antymonopolowych na Ukrainie i w Serbii. Roseville liczy na spełnienie warunków do 18 marca br. Termin może zostać przedłużony do 14 czerwca br.

Na początku lutego br. spełniono jeden z warunków przeprowadzenia zmiany właścicielskiej w ABC Data SA, jakim była zgoda na transakcję walnego zgromadzenia akcjonariuszy