W 2027 r. 50 proc. procesów zarządzania kontraktami zakupowymi będzie obsługiwana przez sztuczną inteligencję – przewiduje Gartner. AI ma wspierać negocjacje umów z dostawcami poprzez analitykę. Aktualnie ponad połowa (58 proc.) ankietowanych dyrektorów ds. zakupów twierdzi, że już wdraża lub planuje implementować AI w ciągu najbliższych 12 miesięcy.

Gartner spodziewa się, że zarządzanie cyklem życia kontraktów i zaopatrzenia będzie obszarem, w którym generatywna AI może wywrzeć największy wpływ na działalność dyrektorów ds. zakupów w ciągu nadchodzącego roku.

Zdaniem ekspertów generatywna AI zasadniczo zmienia sposób pracy firmowych działów ds. zakupów. Np. rozwiązania do zarządzania ryzkiem oparte na AI przypuszczalnie przyspieszą podejmowanie decyzji, skracając czas poświęcany na proces zawierania umów.

GenAI może ponadto wspomóc negocjacje warunków umowy z dostawcą, z pomocą automatycznych narzędzi, wykorzystujących wskazówki działu prawnego i wcześniejsze uzgodnienia. Powinna do tego zwiększyć efektywność procesu negocjowania umowy, wskazując na potencjalne ryzyka i opcje jego redukcji.

Badanie pokazuje, że szefowie ds. zakupów przewidują wzrost produktywności o blisko 22 proc. dzięki zastosowaniu generatywnej AI w ciągu najbliższych 12–18 miesięcy.

Gartner radzi, by zarówno specjaliści ds. zakupów, jak i dostawcy rozwiązań podjęli działania już teraz, wykorzystując GenAI do zarządzania umowami, w przeciwnym razie w ciągu najbliższych 3-5 lat znajdą się w niekorzystnej sytuacji.


Ankietę Gartnera przeprowadzono w listopadzie 2023 r. wśród 101 liderów ds. zakupów.