Sztuczna inteligencja szybko stała się znaczącą inwestycją dla większości przedsiębiorstw. W 2023 r. na AI już idą duże pieniądze, a będą jeszcze większe w 2024 r. – ustaliła Omdia.

Już 42 proc. ankietowanych firm ma budżety AI na rok 2023 w wysokości 1 mln dol. lub więcej, 23 proc. – co najmniej 2 mln dol., a 9 proc. co najmniej 5 mln dol.

Co istotne, trend pompowania coraz większych środków w AI jest niezależny od przychodów firmy, regionu i branży.

Oczywiście przedsiębiorstwa o mniejszych przychodach wydają mniej niż duże podmioty. Ponadto większe są nakłady w branżach z dojrzałymi przypadkami użycia sztucznej inteligencji.

Omdia przeprowadziła ankietę wśród 369 przedsiębiorstw w lutym 2023 r., gdy zainteresowanie generatywną sztuczną inteligencją gwałtownie wzrosło. Prawdopodobnie jednak budżety na rok 2023 zostały ustalone przed boomem Generative AI.

Skutki rosnących wydatków firm na IT

Rosnące wydatki na sztuczną inteligencję mają istotne implikacje – zaznacza Omdia.

Jak ustalili analitycy, sztuczna inteligencja kanibalizuje inne priorytety. Budżety AI prawdopodobnie pochłaniają środki, które wcześniej były przeznaczone na inne inicjatywy IT i operacyjne.

Przyspieszenie uczenia się AI wystawi na próbę cierpliwość szefów. Nastąpi wzrost presji na firmy, aby szybko stawały się kompetentne i wykazywały wyniki.

Rosnące budżety AI zwykle oznaczają, że kierownictwo oczekuje dobrych wyników w określonym czasie. Inicjatywy sztucznej inteligencji rozkwitają w przedsiębiorstwach, które mają dobry proces innowacji. Takie organizacje mają tendencję do wykraczania poza organizacyjne silosy.

Firmy o – jak to określono – „kulturach zaściankowych” będą miały trudności z osiąganiem wyników. Stąd zwiększy się nacisk na kulturę organizacyjną.

Zwiększy się pilność pomiaru KPI. Dzięki sformalizowanym budżetom na sztuczną inteligencję organizacje muszą opracowywać i raportować określone wskaźniki KPI AI.

Przyspieszy rozwój organizacji „gotowej na AI”. Takie firmy będą inwestować w budowę bardziej sformalizowanych struktur organizacyjnych do zarządzania ludźmi i procesami, które wspierają zoperacjonalizowaną sztuczną inteligencję.