Globalne wydatki na cyfrową transformację (DX) praktyk biznesowych, produktów i organizacji wyniosą 1,8 bln dol. w 2022 r., o 17,6 proc. więcej niż w 2021 r. – prognozuje IDC. Średni roczny wzrost w latach 2022-2026 powinien utrzymać się na zbliżonym poziomie, tj. 16,6 proc.

„IDC spodziewa się agresywnego wzrostu inwestycji w DX w 2022 r. po niewielkim spowolnieniu w okresie pandemii” — mówi Craig Simpson, starszy kierownik ds. badań w IDC.

Można oczekiwać inwestycji zarówno w operacje wewnętrzne przedsiębiorstw, skoncentrowane na zwiększeniu wydajności i odporności, jak i zewnętrzne – tutaj poprawa doświadczeń klientów stała się priorytetem.

Trzy główne obszary inwestycji

Inwestycje operacyjne obejmują wsparcie i infrastrukturę back office, inteligentną produkcję oraz optymalizację cyfrowego łańcucha dostaw. Te trzy obszary skumulują w 2022 r. ponad 620 mld dol. wydatków na cyfrową transformację (czyli blisko jedną trzecią rynku).

Inne priorytety operacyjne, które przyniosą znaczące inwestycje w 2022 r., to połączone aktywa (connected assets), zarządzanie obiektem (facility management) oraz dane i informacje operacyjne (operationalization data and information).

Doświadczenie klienta warte 300 mld dol.

Inwestycje w doświadczenie klienta, takie jak obejmujące wielokanałowy handel i wszechstronne zaangażowanie konsumentów wyniosą ponad 300 mld dol. w wydatkach DX w 2022 r.

Produkcja z największymi budżetami na cyfryzację

Na liście branż, które będą najwięcej inwestować w cyfrową transformację, na topie jest produkcja dyskretna i procesowa. W sumie będą odpowiadać za prawie 30 proc. światowych wydatków na DX w 2022 r.

Produkcja dyskretna to wytwarzanie pojedynczych produktów, które można zdemontować (np. auta, meble, komputery), a procesowa polega na przetwarzaniu produktów (np. rafinacja paliw, produkcja farb, żywności).

Następne w kolejności są branże usług profesjonalnych i handlu detalicznego. Sektory użyteczności publicznej i bankowy również przekroczą 100 mln dol. nakładów na DX.

Sektor finansowy zapewni największy wzrost

Sektor usług finansowych (ubezpieczenia, bankowość) pokaże najszybszy wzrost wydatków na cyfrową transformację w latach 2022-2026 – według prognozy.

USA będą największym rynkiem DX w 2022 r. (35 proc. udziału). Europa Zachodnia uplasuje się na drugim miejscu, a za nią Chiny.

EMEA: branża finansowa i produkcja w czołówce inwestycji

Wydatki na transformację cyfrową w regionie EMEA wyniosą prawie 469 mld dol. w 2022 r. (wzrost o 16,7 proc. r/r) – przewiduje IDC.

Największy wzrost nastąpi w branży finansowej i produkcji. Przypadki użycia związane z big data i sztuczną inteligencją będą dominować w firmach finansowych, a związane z IoT i robotyką powinny zwiększać się bardzo dynamicznie w przedsiębiorstwach produkcyjnych.

Wojna opóźni projekty w CEE
W Europie Środkowo-Wschodniej wojna opóźni inwestycje, wpływając na wiele sektorów, zwłaszcza na przemysł surowcowy. Zakłócenia łańcucha dostaw będą oddziaływać również na niektóre segmenty produkcji i dystrybucji, podczas gdy zakłócenia łańcuchów dostaw IT przyczynią się do odroczenia niektórych projektów w branży telekomunikacyjnej – według prognozy.