Jeden z weteranów polskiego rynku e-handlu elektroniką ograniczył straty w ub.r., ale sprzedaż okazała się znacznie niższa wobec poprzedniego okresu bilansowego. W minionym roku obrotowym (1 kwietnia 2018 r. – 31 marca 2019 r.) spółka Agito, która prowadzi e-sklep eMAG.pl, wypracowała 65,9 mln zł przychodów ze sprzedaży. To ponad 3-krotnie mniej niż w poprzednim roku (213,8 mln zł). Koszty działalności operacyjnej przekroczyły sumę obrotów (98,6 mln zł – aczkolwiek również były niemal 3 razy mniejsze niż w poprzednim roku).

W efekcie bilans po stronie zysków był pod kreską. Strata na działalności operacyjnej wyniosła -27,6 mln zł, a strata netto -27,5 mln zł. To jednak dużo mniejszy dołek niż w poprzednim roku, gdy w obu przypadkach było blisko 80 mln zł na minusie – również głównie z uwagi na koszty przekraczające wpływy spółki. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej były ujemne (-7,2 mln zł).

Wraz ze spadkiem obrotów zmniejszyło się zadłużenie Agito. Wartość zobowiązań okazała się niższa o ponad połowę wobec poprzedniego roku (16 mln zł). Wartość zapasów towarów wynosiła nieco ponad 4 mln zł wobec 10,6 mln zł przed rokiem.

Wśród blisko 14,5 mln zł rezerw spółka utworzyła ponad 12,5 mln rezerw restrukturyzacyjnych, m.in. na magazyn i wynagrodzenia. W minionym roku Agito zatrudniało przeciętnie 209 osób wobec 265 w poprzednim roku.

Agito jest kontrolowane przez południowoafrykańską grupę Naspers, do której do 2017 r. należało również Allegro.

Najpierw wzrost, potem monetyzacja

Jak informuje zarząd w sprawozdaniu finansowym, podstawowym celem strategii Agito jest osiągnięcie odpowiedniej skali działania. Udziały w rynku będą zwiększać się m.in. poprzez systematyczne poszerzanie oferty, dodawanie nowych mechanizmów do platformy sprzedażowej, modernizację systemu operacyjnego, poprawę jakości obsługi – zakłada spółka. Agito stawia także na rozwój usług, poszerzając ich ofertę. W ub.r. na usługach wypracowało 7,33 mln zł przychodów, czyli ponad 4-krotnie więcej niż w poprzednim roku, mimo ogólnego spadku sprzedaży. To już ok. 11 proc. obrotów Agito.

"Po osiągnięciu odpowiedniej skali działalności spółka planuje wypracować stosowny model monetyzacji, zapewniający odpowiednio wysokie poziomy rentowności." – poinformowano w sprawozdaniu.

Jak podaje eMag.pl, w ofercie ma obecnie ponad 1 mln produktów. Firma działa od 2001 r. Od 2016 r. e-sklep funkcjonuje pod logo eMag. Cała grupa eMag, kontrolowana przez Naspersa, wypracowuje ok. 1 mld euro obrotów.