Zawiadomienie złożono po trwającej przez 9 miesięcy kontroli (od maja 2012 r.) przeprowadzonej przez CBA w Biurze Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji – poinformował rzecznik CBA, Jacek Dobrzyński. Agenci sprawdzali zamówienia na zakup usług i sprzętu IT, w tym HelpDesk, realizowane w latach 2008-2011. CBA podejrzewa, że doszło do popełnienia przestępstwa niedopełnienia obowiązków lub przekroczenia uprawnień w trakcie organizacji i przeprowadzenia postępowania na ,,Zakup sprzętu radiokomunikacyjnego, licencji oprogramowania i usług do rozbudowy systemu radiołączności cyfrowo-analogowej dla jednostek organizacyjnych Policji w ramach projektu RADIO II”. Zawiadomieniem objęto cztery osoby, które od września do listopada 2010 roku pełniły kierownicze funkcje w Biurze Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji. 

CBA od dłuższego czasu ma pod lupą kontrakty IT w Komendzie Głównej. W maju ub.r. zatrzymano naczelnika Wydziału Projektowania Systemów Informatycznych w Biurze Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji oraz dwóch prezesów firm IT. W sierpniu ub.r. zawiadomiono prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstw przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez byłego i obecnych funkcjonariuszy Biura Łączności i Informatyki KGP.