Jedną trzecią przychodów producent
wygenerował na rynku chińskim (dokładnie 31 proc.). Drugi pod względem wielkości
sprzedaży okazał się kontynent północnoamerykański (29 proc.). Europa zajęła
pod tym względem trzecią pozycję zapewniając Advantechowi 15 proc. obrotów. Podobnie
wygląda ranking regionów pod względem tempa wzrostu sprzedaży: w przypadku Chin
wyniosło 8 proc., w Ameryce Północnej 4 proc., zaś w Europie jedynie 3 proc.   

Zarząd producenta zapowiada, że w
najbliższych 5 latach będzie rozwijał się m.in. poprzez przejęcia. Do 2020 r. roczne zyski mają
przekroczyć poziom 10 mld NTD.