Partner XXI jest największą siecią handlową w branży papierniczo-biurowej. Według komunikatu Actiona marka ActiveJet została wybrana po analizie wielu wskaźników takich jak jakość, zyskowność, łatwość sprzedaży, szerokość oferty, dostępność.

– Decyzję poszerzenia naszej oferty o produkty ActiveJet podjęliśmy ze względu na potrzeby rynku, dobrą jakość oferowanego asortymentu oraz zaangażowanie firmy we wspólne działania marketingowo-promocyjne skierowane do naszych klientów – mówi prezes Partner XXI, Robert Lewandowski.

W 2012 r. ActiveJet będzie jedyną marką alternatywnych materiałów eksploatacyjnych w Partner XXI. Firma została założona w 1996 r., obecnie zatrudnia 900 osób.