Przychody Grupy Action w I kw. 2023 r. wyniosły 587 mln zł i były wyższe o 6,5 proc. niż rok wcześniej. Na wzrost w tej skali wskazywały już wstępne dane. Marża utrzymała się na zbliżonym do ub.r. poziomie 8,71 proc. Zysk netto spadł o 10 proc., do 9,2 mln zł.

Znacznie zwiększyła się liczba klientów własnego e-commerce Actionu, do 191 tys., tj. o 87 proc. r/r. W I kw. 2023 wartość obrotu krajowego e-commerce urosła do 60,7 mln zł z 26,1 mln zł, czyli o 133 proc.

„Mimo presji kosztów zewnętrznych utrzymujemy wysoką efektywność biznesu” – twierdzi prezes Piotr Bieliński.

Przykładowo w I kw. br. o 14 proc. urosły koszty sprzedaży i marketingu (do 30,5 mln zł), a o 19 proc. koszty ogólnego zarządu (do 10 mln zł). Koszty świadczeń pracowniczych (wynagrodzenia + ubezpieczenia społeczne) pochłonęły 18,2 mln zł wobec 16,9 mln zł w ub.r.

Naszym celem jest obecnie takie wyprofilowanie organizacji, by stojąc na kilku źródłach dochodów generowała stabilne, przewidywalne wyniki. Moim zdaniem, przy obecnej stagnacji na rynku osiągamy taki efekt” – mówi lider Grup Action.

O prawie 20 proc. urósł w I kw. br. segment sprzedaży zagranicznej e-commerce B2B w Actionie. Firma zapewnia też, iż rozwija ofertę Action Business Center, które ma za zadanie dostarczać klientom B2B zaawansowane usługi dla biznesu.

Wielkość zapasów w grupie wyniosła 257,3 mln zł na koniec I kw. br. i była niższa zarówno wobec końca 2022 r., jak i w ujęciu rok do roku.

Action rozpoczął wzrostem sprzedaży II kw. 2023 r. W kwietniu br. według szacunku obroty grupy wyniosły 184 mln zł i były wyższe o 3,4 proc. r/r.

Wybrane dane finansowe Grupy Action za I kw. 2023 r.
tys. złI kw. 2023I kw. 2022Zmiana r/r%
Przychody586 925550 86736 0586,5
Zysk brutto na sprzedaży51 09948 5192 5805,3
Marża8,71%8,81%– 0,10 pp
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy spółki9 25610 277– 1 021-9,9
EBITDA13 23115 428– 2 197-14,2