Action złożył w warszawskim sądzie rejonowym nowe propozycje układowe. Ich treść została uzgodniona z częścią wierzycieli.

Zgodnie z zawartym porozumieniem wierzyciele będą głosować "za" ustalonymi propozycjami. Ponadto postanowiono, iż pod głosowanie nie pójdą konkurencyjne propozycje układowe.

Action oznajmił, iż przystępuje do działań mających na celu rozpoczęcie głosowania nad układem. Odbędzie się ono drogą korespondencyjną. Cała procedura ma potrwać maksymalnie 3 miesiące.