Warszawski sąd rejonowy w dniu 10 października br. uznał postanowienie określające tryb głosowania nad układem Action z wierzycielami za prawomocne. Stało się to po ponad roku od jego wydania. Decyzja sądu umożliwia rozpoczęcie procedury głosowania.

Odbędzie się ono w formie korespondencyjnej. W ciągu maksymalnie 21 dni wierzyciele dostaną niezbędne informacje, dokumenty i karty do głosowania. Wyniki zbierze i przedstawi zarządca masy sanacyjnej sędziemu komisarzowi nie później niż w ciągu 3 miesięcy, licząc od 10 października br. Jest więc szansa, że wszystko zakończy się jeszcze w br.

Pod głosowanie idą propozycje układowe, przedstawione przez Action w sierpniu br. Aby układ przeszedł, "za" muszą być wierzyciele reprezentujący co najmniej 2/3 sumy wierzytelności (spośród tych, którzy zagłosują). Do wyboru nie będzie innych, alternatywnych propozycji.

Stawka głosowania jest niebagatelna: restrukturyzacja zadłużenia i zakończenie postępowania sanacyjnego, co z kolei ułatwi spółce pozyskiwanie finansowania i przywrócenie limitów ubezpieczeniowych. Prognoza wyników finansowych Action do 2028 r., uwzględniająca propozycje układowe, zakłada stabilny biznes i zyski spółki w okresie spłaty 240 mln zł długu restrukturyzacyjnego. Wielkość wierzytelności objętych układem wynosi blisko 380 mln zł.