Rada nadzorcza Action SA wybrała zarząd spółki na kolejną, 4-letnią kadencję, od 20 lipca 2020 r. do 19 lipca 2024 r. Powołania otrzymali dotychczasowi członkowie zarządu: prezes Piotr Bieliński oraz wiceprezes do spraw handlu i marketingu, Sławomir Harazin.

Piotr Bieliński jest współzałożycielem Actionu (w 1991 r.), a obecnie także największym udziałowcem (ma 22,48 proc. akcji spółki).

Sławomir Harazin od początku swojej kariery jest związany z Action. Do zarządu spółki wszedł w 2011 r. Poprzednio był prokurentem oraz dyrektorem pionu zakupów i sprzedaży. Wcześniej był m.in. szefem działu sieci handlowych i zastępcą dyrektora handlowego. W Action jest od 1997 r.