Po prawomocnym zatwierdzeniu układu, zawartego z wierzycielami już niemal rok temu, i zakończeniu postępowania sanacyjnego, Action rozpocznie spłatę wierzytelności restrukturyzacyjnych.

Pierwsze wypłaty nastąpią 29 stycznia br. Zgodnie z układem wierzyciele spółki są podzieleni na 5 grup, w których uzgodniono różne zasady uregulowania należności.

5 grup wierzycieli

W największej pod względem wartości wierzytelności grupie I spółka spłaci 61 proc. kwoty podstawowej, bez odsetek, w 29 ratach kwartalnych, czyli w ciągu ponad 7 lat.

W grupie II (drobni wierzyciele, do 50 tys. zł) i grupie III (ZUS) należności zostaną wypłacone jednorazowo w całości (w III grupie wraz z odsetkami).

W grupie IV – wierzyciele finansowi, w tym obligatariusze, odzyskają w ratach 57,5 proc. kwoty głównej (bez odsetek, częściowo w akcjach). Trzyletnie obligacje spółki o wartości w sumie 100 mln zł miały zostać wykupione w 2017 r.

W grupie V – uprawnionych do dywidendy z 2016 r. – spółka wypłaci jednorazowo 45,26 proc. należności bez odsetek.

Wartość długu restrukturyzacyjnego to ok. 240 mln zł. Dotychczas, w czasie postępowania sanacyjnego, Action regulował bieżące należności (powstałe po 1 sierpnia 2016 r.).

Prognoza: będzie przybywać kapitałów własnych

Action przygotowując propozycje układowe na ww. warunkach w 2019 r. przedstawił prognozę, która zakłada rentowny biznes do 2028 r. (gdy powinna zakończyć się spłata wierzytelności układowych) i zgromadzenie środków niezbędnych do funkcjonowania firmy jak i spłaty zadłużenia restukturyzacyjnego.

Na koniec września 2020 r., będąc jeszcze w restrukturyzacji, Action zabezpieczał finansowanie działalności ze środków własnych. Wartość kapitałów własnych spółki na koniec III kw. 2020 r. wyniosła 111,23 mln zł.

Według szacunku spółki z ub.r. wartość kapitałów własnych będzie rosła co roku – o kilka do ok. 10 mln zł. W efekcie wyniesie 112,25 mln zł na koniec 2020 r., 121,5 mln zł na koniec 2021 r., a pod koniec 2025 r. już 157,6 mln zł.

Hipoteki i zastawy

Spółka informuje również, że po doręczeniu odpisu o prawomocnym zatwierdzeniu układu przystąpi do innych czynności uzgodnionych z wierzycielami, takich jak ustanowienie zabezpieczeń spłaty (hipoteki na nieruchomościach spółki, zastaw rejestrowy na wyposażeniu magazynu i prawach do znaków towarowych).

Uzgodniono również podwyższenie kapitału zakładowego i konwersję części wierzytelności z obligacji na akcje nowej emisji.

Z dniem 15 grudnia 2020 r. kapitał zakładowy spółki został podwyższony o 308 tys. zł, z blisko 1,7 mln zł do 2 mln zł.

Po 3 kwartałach 2020 r. Action wypracował ponad 1,41 mld zł przychodów, 17,6 mln zł EBIDTA i 11,5 mln zł zysku netto.