Action złożył do sądu wnioski o wpis zastawów rejestrowych jako zabezpieczenie wykonania układu z wierzycielami.

Wnioski dotyczą wpisu w rejestrze zastawów na wyposażeniu systemów magazynowych i prawach z rejestracji znaków towarowych.

Zastawy rejestrowe ustanowiono w celu zabezpieczenia roszczeń wierzycieli należących do grupy I (główna) i grupy IV (wierzycieli finansowych), do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 399,2 mln zł w odniesieniu do każdego zastawu rejestrowego. Ustanowienie zastawów rejestrowych wymaga wpisu do rejestru zastawów – informuje spółka.

W ramach zabezpieczenia wykonania układu ustanowiono już hipoteki na nieruchomościach Actionu na sumę blisko 260 mln zł.

Action zakończył w grudniu 2020 r. postępowanie sanacyjne. W końcu stycznia 2021 r. rozpoczął regulowanie wierzytelności restrukturyzacyjnych.